x Jak se ženy chovají v dopravě? Absolvují více kratších cest a citlivěji vnímají všechna rizika. foto Daria Sannikova

detail obrázku